EKOVAIRAVIMAS – tai šiuolaikinis ekologiško ir ekonomiško vairavimo stilius.

Šis vairavimo stilius, kaip nauja vairavimo kultūra, paremta taupaus, atsakingo ir saugaus vairavimo principais, tampa vis populiaresnis vairuotojų tarpe. Ekovairavimas teikia neabejotiną naudą: sumažėja degalų sąnaudos, mažiau teršiama aplinka, tausojamas automobilis, didėja eismo saugumas. Ekologiško vairavimo pagrindai diegiami pradedančiųjų vairuotojų mokyme ir atitinkamai keliami su ekologišku vairavimu susiję vairavimo egzamino vertinimo reikalavimai.

Mūsų mokyklos vairuotojų mokytojas dalyvavo  vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams skirtuose specializuotuose „Ekovairavimo diegimas pradedančiųjų vairuotojų mokyme“ programos  mokymuose, kurių metu įgytas ekovairavimo mokymo žinias ir praktinę patirtį profesionaliai perteikia pradedantiesiems vairuotojams.

wp theme by jazzsurf.com