1 mirtinas autoįvykis iš 3 yra susijęs su mieguistumu. Tuo tarpu 1 iš 6 susijęs su alkoholiu ir 1 iš 10 su dideliu greičiu. Besigalinėjantys su nuovargiu vairuotojai dažniau atsidarinėja langus ir paigarsina muziką. Nustatyta, kad tai – pirmieji pavojaus signalai prieš užmiegant prie vairo. Vis dėlto žviežias oras ir garsiai skambanti muzika retai padeda išlaikyti budrumą ilgesniam laikui. Beveik 20 procentų visų eismo įvykių atsitinka dėl prie vairo užmigusių vairuotojų kaltės. Apsnūdusių vairuotojų sukeltos avarijos dažniau pasibaigia mirtimi nei sukeltos dėl kitų priežasčių. Labiausiai prie vairo linkę užmigti jauni vairuotojai nuo 18 iki 30m. amžiaus, kadangi dažnai pervertina savo galimybes vairuoti ilgą laiką nesustojus. Vairuotojo darbingumui įtakos turi ir rūkymas. Jei vairuotojas rūko, dažniausiai atbunka jo dėmesys, klausa ir regėjimas, vairuotojas sunkiau skiria spalvas. Rūkančiojo organizme sumažėja ląstelėse esančio deguonies atsargos ir, susidarius stresinei situacijai, reakcija ir konkretūs veiksmai gali būti pavėluoti. Rūkant yra užimta ranka ir tai gali turėti įtakos, kai pavojingoje situacijoje reikia atlikti staigų manevrą. Amerikiečių duomenimis, rūkantys 2,5 karto dažniau patenka į avarijas, nei nerūkantys. Be to, dūmai ir pelenų dalelės nusėda ant stiklų ir tampa drėgmės kondesacijos židiniais, ko pasekoje langai greičiau aprasoja iš vidaus.

wp theme by jazzsurf.com